Σε αναβάθμιση των προβλέψεών της για τα κέρδη του συνόλου της χρήσης της προχώρησε η Ryanair, καθώς η ισχυρή ζήτηση στην Βόρεια Ευρώπη οδήγησε σε σημαντική αύξηση των μέσων ναύλων τους τελευταίους τρεις μήνες του 2012.

Η Ryanair, η μεγαλύτερη χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης, αύξησε την πρόβλεψή της για τα κέρδη στα 540 εκατ. ευρώ για το έτος που λήγει τον Μάρτιο, έναντι των προηγούμενων προβλέψεων για κέρδη 490-520 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας το τρίμηνο που έληξε τον Δεκέμβριο διαμορφώθηκαν στα 18 εκατ. ευρώέναντι των ζημιών ύψους 5 εκατ. ευρώ που ανέμεναν αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

Τα έσοδα της Ryanair αυξήθηκαν κατά 15% στα 969 εκατ. ευρώ το τρίμηνο.