Ο υπουργός Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδάκης, παρουσίασε το σχέδιο της κυβέρνησης για τα αεροδρόμια, σύμφωνα με το οποίο, το Δημόσιο θα διατηρήσει την ιδιοκτησία, την εποπτεία και τον έλεγχό τους και θα παραχωρήσει μέσω διαγωνισμού τη διαχείριση σε ιδιώτες με μακροχρόνιες συμβάσεις.

Τα αεροδρόμια θα βγουν σε διαγωνισμό αφού πρώτα ομαδοποιηθούν,ούτως ώστε να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία τόσο εκείνων που είναι “υψηλού ενδιαφέροντος”, όσο και των άλλων.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στα αεροδρόμια θα διαθέτει τις ρυθμιστικές και εποπτικές αρμοδιότητες, αναφορικά με την ασφάλεια και θα παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση των συμβάσεων παραχώρησης και της τιμολογιακής πολιτικής. Για τον εξορθολογισμό της λειτουργίας της ΥΠΑ, καταργούνται ή συγχωνεύονται με το νόμο, 10 Διευθύνσεις και 14 Τμήματα της Υπηρεσίας.

Για τα αεροδρόμια, που δεν θα επιτευχθεί η παραχώρηση χρήσης τους, τη διαχείρισή θα αναλάβει, μία νέα εταιρεία υπό δημόσιο έλεγχο

Η διαγωνιστική διαδικασία για την αξιοποίηση των αεροδρομίων αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες.