Η Easy Jet αναφέρει μία πτώση στα έσοδα της λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων στην Αίγυπτο και το Παρίσι τον προηγούμενο χρόνο.

Τους 3 προηγούμενους μήνες, οι ταξιδιώτες ήταν προσεκτικοί στις πτήσεις που θα έκλειναν, γνωρίζοντας για τις βομβιστικές επιθέσεις που είχαν προηγηθεί το Νοέμβριο, στο ξενοδοχείο της Αιγύπτου Sharm el-Sheikh και στην Γαλλία.

Η εταιρεία παρόλα αυτά είχε ένα πλεόνασμα λόγω της πτώσης της τιμής του πετρελαίου.

«Η στρατηγική της εταιρείας να δίνει χαμηλούς ναύλους σε μεγάλα αεροδρόμια συνεχίζει να εξελίσσεται καλά», δήλωσε η Γενικός Διευθυντής της Easy Jet, Carolyn McCall. Συνεχίζει, λέγοντας «Αυτό το χρόνο θα παγιωθεί το ενδιαφέρον μας στη μείωση του κόστους».

Η Easy Jet ανακοίνωσε πως είχε προβλέψει τα έσοδα αυτού του χρόνου και δεν βγήκε εκτός  προγράμματος.