Για τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 μετατέθηκε η προθεσμία κατάθεσης των δεσμευτικών προσφορών για την κατασκευή και εκμετάλλευση του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι Ηρακλείου, ύστερα από τη νέα παράταση που έδωσε το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Με αυτή την απόφαση του υπουργείου -που αναρτήθηκε στην «Διαύγεια»- εγκρίθηκαν τα τελικά τεύχη δημοπράτησης του έργου, κατόπιν «εκ νέου αξιολόγησης των υφιστάμενων οικονομικών, τεχνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων», καθώς και της σύμβασης παραχώρησης των αεροδρομίων.

Αξίζει να σημειωθεί πως το νέο αεροδρόμιο θα κατασκευαστεί με σύμβαση παραχώρησης με τον προϋπολογισμό να φτάνει τα 850 εκατ. ευρώ. Το έργο θα αφορά στη χρηματοδότηση, κατασκευή και διαχείριση του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι, μαζί με τις οδικές συνδέσεις με τον Βόρειο (ΒΟΑΚ) και Νότιο (ΝΟΑΚ) οδικό άξονα Κρήτης.