Τα εγκωμιαστικά σχόλια των Άγγλων αξιολογητών απέσπασε η ομάδα αεροπορικών επιδείξεων μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 «Ζευς» της Πολεμικής Αεροπορίας

Σε αεροπορικές επιδείξεις που πραγματοποιήθηκαν στη Δανία και το Βέλγιο, συμμετείχε και η ομάδα αεροπορικών επιδείξεων μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 «Ζευς» της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το «Danish Air Show 2016», διεξήχθη στην αεροπορική βάση Skrydstrupn της Δανίας, ενώ η αεροπορική επίδειξη «Belgian Air Force Days» στην αεροπορική βάση Florennes του Βελγίου.

Παρουσιάζοντας μάλιστα το νέο πρόγραμμα επίδειξης στο Βέλγιο, η ελληνική ομάδα απέσπασε τα εγκωμιαστικά σχόλια από τους Άγγλους αξιολογητές του «Royal International Air Tattoο», ως μια από τις πιο επαγγελματικές και άρτιες εμφανίσεις.