Για έναν χρόνο παρατείνονται τα έργα στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων.

Τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι η παράταση θα φτάσει έως το Μάιο του 2018. Οι εργασίες που απομένουν και υπολογίζονται περίπου στα επτά εκατομμύρια, αφορούν στο κτίριο του αεροδρομίου και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.