Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα της Αεροπορικής κίνησης Μαΐου και τα στατιστικά στοιχεία για το πεντάμηνο του 2017. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, συνολικά 14,6 εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν το πεντάμηνο του 2017 στα αεροδρόμια, σημειώνοντας αύξηση 8,4% σε σχέση με το 2016. Παράλληλα, καταγράφηκε αύξηση 4,5% στις πτήσεις εξωτερικού το πεντάμηνο του 2017

Από τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για την κίνηση των αεροδρομίων το πεντάμηνο του 2017 προκύπτουν τα εξής :

Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών το πεντάμηνο (Ιανουάριος – Μάιος) του 2017 έφθασε τα 14.587.016 παρουσιάζοντας αύξηση 8,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016 όπου είχαν διακινηθεί 13.451.932 επιβάτες.

Συγκεκριμένα οι διακινούμενοι επιβάτες είναι αυτό το πεντάμηνο περισσότεροι κατά 1.135.084 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια ανήλθε στις 133.974 (από τις οποίες 66.586 εσωτερικού και 67.388 εξωτερικού) παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,8%
(-5,7% στις πτήσεις εσωτερικού και +4,5% στις πτήσεις εξωτερικού), σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 135.119 πτήσεις.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ.)     ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ.)
5ΜΗΝΟ ΄16 : 135.119                                  13.451.932
5ΜΗΝΟ ΄17 : 133.974                                  14.587.016
ΜΕΤΑΒΟΛΗ :  -0,8%                                      +8,4%

Όσον αφορά στη συνολική επιβατική κίνηση (εσωτερικού – εξωτερικού) τον Μάιο του 2017, σημειώθηκε αύξηση 5,9%, καθώς διακινήθηκαν 5,3 εκατ. επιβάτες.

Από τα στατιστικά στοιχεία για τον Μάιο του 2017 προκύπτουν τα εξής :

Διακινήθηκαν στα ελληνικά αεροδρόμια 5.321.340 επιβάτες, η άνοδος συνολικά (-1,5% επιβάτες εσωτερικού και +8,8% επιβάτες εξωτερικού) έφτασε μεσοσταθμικά το +5,9%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους.

Σχετικά με τις αφίξεις επιβατών εξωτερικού, για το Μάιο του ΄17 είχαμε αύξηση 8,8% που αναλογεί σε 2.132.829 επιβάτες σε σχέση με τον Μάιο του ΄16 που οι αφίξεις επιβατών εξωτερικού ήταν 1.961.211.

Στα αεροδρόμια Αθηνών, Ηρακλείου, Ρόδου, Θεσσαλονίκης και Χανίων καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για τον Μάιο του 2017.

Ενδεικτικά τα αεροδρόμια Αθηνών, Ηρακλείου, Ρόδου, Θεσσαλονίκης και Χανίων σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ παρουσίασαν τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για το μήνα Μάιο.

Α/Δ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΑΪΟΥ 2017

  • ΑΘΗΝΑ: 1.866.240
  • ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 773.579
  • ΡΟΔΟΣ: 517.224
  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 515.177
  • ΧΑΝΙΑ: 327.114

Tα αεροδρόμια Πάρου, Μυκόνου και Νάξου κατέγραψαν την μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση επιβατών το 5μηνο του 2017.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει επίσης ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για το πεντάμηνο (Ιανουαρίου – Μαΐου ΄17), το αεροδρόμιο που είχε το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης διακίνησης επιβατών είναι της Πάρου με άνοδο 117,2%, (διακίνησε 29.487 επιβάτες το πεντάμηνο του ΄17 έναντι 13.578 το αντίστοιχο διάστημα του ΄16).

Το αεροδρόμιο της Μυκόνου κατέγραψε άνοδο επιβατικής κίνησης 36,2%, (διακίνησε 168.168 επιβάτες έναντι 123.461 το περσινό διάστημα).

Αύξηση επιβατών 35,1% είχε το αεροδρόμιο της Νάξου καθώς διακίνησε 10.649 επιβάτες το πεντάμηνο του 2017 έναντι 7.884 επιβατών που είχε διακινήσει το πεντάμηνο του 2016.

Τα 3 πρώτα Α/Δ σε ποσοστό αύξησης επιβατών για το 5μηνο του 2017 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ      ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ      ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΑΡΟΣ                   29.487 επιβάτες                             +117,2%
ΜΥΚΟΝΟΣ             168.168 επιβάτες                            +36,2%
ΝΑΞΟΣ                  10.649 επιβάτες                              +35,1%