Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι χρησιμοποιούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σε κατοικημένες περιοχές.

Συγκεκριμένα, με αφορμή καταγγελίες για παράνομη χρήση Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΜΕΑ), κοινώς Drones, εντός κατοικημένων περιοχών, με σκοπό την ερασιτεχνική ή και επαγγελματική αεροφωτογράφιση/βιντεογράφηση διαφόρων ιδιωτικών ή και δημόσιων κοινωνικών συγκεντρώσεων, όπως γάμων και άλλων ψυχαγωγικών και αθλητικών εκδηλώσεων, καθώς και για ψυχαγωγία, το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας ενημερώνει το κοινό ότι, κάθε κάτοχος ή και χειριστής Drone, οφείλει να το δηλώσει στο στο σχετικό έντυπο (ΤΠΑ/ΜΕΑ/01) που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Η δήλωση είναι υποχρεωτική και δεν απαιτεί την καταβολή σχετικού τέλους.

Πληροφορίες αναφορικά με τη νομοθεσία, καθώς και στοιχεία των εταιρειών που έχουν αδειοδοτηθεί από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας για εκπαίδευση και επαγγελματική χρήση των ΜΕΑ, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στη διεύθυνση www.mcw.gov.cy/dca

Η λειτουργία και εκμετάλλευση αεροσκαφών εντός του Κυπριακού Εναέριου Χώρου, διέπεται από Νομοθεσία. Οι κάτοχοι ή οι χρήστες ΜΕΑ/Drones, οφείλουν να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας. Τυχόν παραβάσεις υπόκεινται σε κυρώσεις.

Η χρήση Drones εντός κατοικημένων περιοχών ή πάνω από ανθρώπους δεν επιτρέπεται, εκτός κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και αδειοδοτήσεις.

Η χρήση ΜΕΑ/Drones πλησίον ή άνωθεν στρατιωτικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας, δημόσιων εγκαταστάσεων, αρχαιολογικών χώρων ή πλησίον αεροδρομίων, επίσης δεν επιτρέπεται.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα Drones που διεξάγουν επαγγελματικές δραστηριότητες, ανήκουν στην Ειδική Κατηγορία, για την οποία απαιτείται η εξασφάλιση Άδειας Πτητικής Λειτουργίας, καθώς και Άδεια Χειριστή από την Αρμόδια Αρχή, που είναι το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας.

Παράκληση του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας είναι όπως άτομα ή οργανισμοί που ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν τις υπηρεσίες άλλου ατόμου ή εταιρείας που παρέχει αυτού του είδους την επαγγελματική εργασία (όπως φωτογράφιση γάμου), βεβαιώνονται ότι το εν λόγω άτομο ή εταιρεία, κατέχει τις αναγκαίες άδειες και εγκρίσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας.