Η Mega Airlines Studies βραβεύτηκε από την ΙΑΤΑ, λαμβάνοντας τον τίτλο “Europe Top Performing Authorized Training Center” για το 2017.

Το βραβείο πιστοποιεί την ικανότητα της Mega Airlines Studies να προωθήσει πλήρως καταρτισμένους επαγγελματίες στην αγορά εργασίας των αερομεταφορών.