Η προσφορά ισχύει για εγγραφή στο Miles+Bonus από 27.04.2018 έως και 08.05.2018 που θα πραγματοποιηθεί μέσω του aegeanair.com ή του Aegean App.

Τα 1.000 μίλια εγγραφής προσμετρούνται και ως μίλια αναβάθμισης και ως μίλια εξαργύρωσης. Τα επιπλέον 2.000 μίλια καθώς και τα επιπλέον μίλια με κάθε πτήση αφορούν σε μίλια εξαργύρωσης. Η προσφορά ισχύει μόνο για μια εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί με τη συγκεκριμένη διεύθυνση e-mail.

Σημειώνεται, ότι η καταχώρηση των επιπλέον μιλίων εξαργύρωσης θα γίνει εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εγγραφής. Tα διπλά μίλια εξαργύρωσης σε κάθε πτήση αφορούν πτήσεις στο δίκτυο της AEGEAN και της Olympic Air που θα πραγματοποιηθούν από 27.04.2018 έως και 27.06.2018, εφόσον έχει συμπληρωθεί ο Miles+Bonus αριθμός λογαριασμού του παραλήπτη της προσφοράς.