Είναι γεγονός η αύξηση της τάξης του 5% στις αφίξεις εξωτερικού, που σημείωσε τον Ιούνιο το Άκτιο. Αντιθέτως η κίνηση στις πτήσεις εσωτερικού υποχώρησε κατά 10% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Σύμφωνα με την ert.gr στο σύνολο του 6μήνου καταγράφεται αύξηση 4,3%. Οι περισσότερες αφίξεις προέρχονται από την Αγγλία και ακολουθούν Γερμανία, Σουηδία, Νορβηγία, Τσεχία, η Φιλανδία και η Ιταλία.

Τέλος, σημειώνεται πως υψηλό είναι το ποσοστό και από χώρες της Βαλκανικής.