Η UPS ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2018 μεταξύ των οποίων σημειώνονται:

Καθαρά κέρδη ύψους 1,49 δισ. το δεύτερο τρίμηνο του 2018. Ακόμη, τα έσοδα για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018, διαμορφώθηκαν στα 17,46 δισ. δολάρια, από 15,93 δισ. ένα χρόνο νωρίτερα.

Κέρδη ανά μετοχή για το δεύτερο τρίμηνο του 2018 ανήλθαν στα $1,71, αυξημένα κατά 8,2%. Ακόμη, σημειώνεται πως τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή για το δεύτερο τρίμηνο του 2018 ανήλθαν στα $1,94, αυξημένα κατά 23%.

Επισημαίνεται, πως το διεθνές λειτουργικό κέρδος αυξήθηκε κατά 8,4%. Το προσαρμοσμένο λειτουργικό κέρδος αυξήθηκε κατά 15%. Επιπλέον, οι μέσες ημερήσιες εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 9,5%, κυρίως χάρη στη συμβολή των ευρωπαϊκών αγορών.

Το λειτουργικό κέρδος από τις εφοδιαστικές γραμμές και τις εμπορευματικές αποστολές αυξήθηκε κατά 1,9%. Το προσαρμοσμένο λειτουργικό κέρδος αυξήθηκε κατά 17%.
Τα έσοδα από την αγορά των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 6,3% ως αποτέλεσμα της υψηλότερης τιμής βάσης.

Τέλος, η ρευστότητα από λειτουργικές δραστηριότητες από την αρχή του έτους ανήλθε στα $7,2 δισ. και η ελεύθερη ταμειακή ροή εκτοξεύτηκε στα $4,4 δισ.