Η HotelBrain, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις νέες ανάγκες του ξενοδοχειακού κλάδου, εισάγει ένα καινοτόμο προϊόν διαχείρισης για ξενοδοχεία. Μέσω του νέου μοντέλου διαχείρισης HB Bridge Operation Contract αναλαμβάνει μεσοπρόθεσμες μισθώσεις ξενοδοχείων (4-7 έτη), τα οποία αναβαθμίζει και τα λειτουργεί ως white label διαχειριστής, διατηρώντας δηλαδή το δικό τους εμπορικό όνομα. Παράλληλα αποδίδει εγγυημένα σταθερά και μεταβλητά μισθώματα και προσφέρει αξιόπιστες λύσεις σε μια σειρά από σύγχρονα προβλήματα.                                        

Το καινοτόμο μοντέλο διαχείρισης HB Bridge Operation Contract προσφέρει συγκεκριμένα:

• Bridge operation period με σκοπό την εξυγίανση των υπερχρεωμένων ξενοδοχείων, χωρίς όμως την αποξένωση του ξενοδόχου και παράλληλα με την απόλυτη διασφάλιση των πιστωτών του. Ο ξενοδόχος όχι μόνο δεν χάνει το ξενοδοχείο του, αλλά το προστατεύει και προσαυξάνει την αξία της περιουσίας του, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η σωστή τήρηση της όποιας συμφωνίας ρύθμισης των δανειακών του υποχρεώσεων. Σε 4-7 έτη τα δάνεια του ξενοδοχείου θα είναι σε βιώσιμο επίπεδο, η μονάδα θα έχει λειτουργήσει με το δικό της εμπορικό όνομα και με βάση τις προδιαγραφές της ΗΒ, θα έχουν υλοποιηθεί οι απαραίτητες συντηρήσεις και επενδύσεις αναβάθμισης. Μετά το εν λόγω διάστημα, ο ξενοδόχος εφόσον το επιθυμεί μπορεί είτε να αναλάβει ο ίδιος τη διαχείριση, είτε να επιλέξει τη συνέχιση της συνεργασίας.

Guarantee/Εξασφάλιση καλύτερων αποδόσεων στη λογική της διάκρισης μεταξύ ιδιοκτησίας και διαχείρισης, χωρίς όμως μακροχρόνιες δεσμεύσεις, οι οποίες συχνά οδηγούν σε απαξίωση της αξίας των ξενοδοχειακών μονάδων.

• Hotel Repositioning & Bridge Management with guarantee: Πρόκειται για περιπτώσεις όπου ένα ξενοδοχείο απαιτεί σημαντική επένδυση αναβάθμισης για την επανατοποθέτηση του στην αγορά και αδυνατεί να λάβει χρηματοδότηση. Η οικονομική κάλυψη που προσφέρει η HotelBrain στο ξενοδοχείο, μέσω του νέου προϊόντος HB Bridge Operation Contract, μπορεί να διασφαλίσει τον εκάστοτε χρηματοδοτικό φορέα.

• Hotel Entry Bridge Management για green field επενδύσεις που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο. Η HotelBrain αναλαμβάνοντας μεσοπρόθεσμες μισθώσεις μέσω του HB Bridge Operation Contract, εγγυάται την αποπληρωμή χρηματοδοτήσεων και την εξασφάλιση αποδόσεων χωρίς να δεσμεύεται το ξενοδοχείο για μεγάλο χρονικό διάστημα και χωρίς να τίθενται περιορισμοί ως προς τη διαχείριση της αξίας του.