Η Ryanair ανακοίνωσε, ότι έχει υπογράψει συμφωνία αναγνώρισης με την ισπανική ένωση πιλότων SEPLA, για να καλύψει όλους τους άμεσα απασχολούμενους πιλότους της Ryanair στην Ισπανία.

Οι διαπραγματεύσεις με τη SEPLA για συλλογική σύμβαση εργασίας βάσει του ισπανικού νόμου θα αρχίσουν τώρα στις αρχές Νοεμβρίου και το ισπανικό εργατικό δίκαιο θα ισχύει για όλους τους πιλότους της Ryanair στην Ισπανία το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου 2019.

Σημειώνεται, πως η συμφωνία αυτή έρχεται σε συνέχεια των συμφωνιών που υπογράφηκαν με την SPAC στην Πορτογαλία, τη BALPA στο Ηνωμένο Βασίλειο και την ANPAC στην Ιταλία, καλύπτοντας όλους τους άμεσα απασχολούμενους Πορτογάλους, Βρετανούς και Ιταλούς πιλότους της Ryanair.

Ο Chief People Officer της Ryanair Eddie Wilson δήλωσε:

«Οι συμφωνίες που υπογράφηκαν με τις ενώσεις των πιλότων μας στην Ισπανία, την Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία καταδεικνύουν και πάλι τη σημαντική πρόοδο που σημειώνουμε στη σύναψη συνδικαλιστικών συμφωνιών με το προσωπικό μας στις μεγάλες αγορές της ΕΕ.

Συνεχίζουμε τις συναντήσεις με το προσωπικό μας και τα συνδικάτα τους και αναμένουμε ότι οι συμφωνίες αυτές θα ενθαρρύνουν τα σωματεία των μελών του πληρώματος θαλάμου επιβατών, τόσο στην Ισπανία όσο και στην Πορτογαλία, να απομακρύνουν το προσωπικό ανταγωνιστικών αεροπορικών εταιρειών από τα μέλη τους (οι οποίοι εμποδίζουν την πρόοδο) και να συνάψουν γρήγορα συμφωνίες πληρώματος θαλάμου επιβατών σε αυτές τις χώρες, καθώς αυτό απαιτεί ήδη το πορτογαλικό και το ισπανικό πλήρωμα θαλάμου επιβατών».