Νέα μελέτη της Amadeus δείχνει, ότι η καινοτόμα ψηφιακή τεχνολογία προσφέρει πολύ περισσότερα από απλά εξοικονόμηση κόστους για τα αεροδρόμια.

Ειδικότερα, η μελέτη, με τίτλο “Airport Digital Transformation”, που εκπονήθηκε από την Arthur D. Little, εξερευνεί τη μακρόχρονη δυναμική των ψηφιακών τεχνολογιών για τα αεροδρόμια και τονίζει την ανάγκη για μια ξεκάθαρη στρατηγική στροφή προς την ψηφιακή μεταμόρφωση

Η ανάπτυξη των παγκόσμιων αεροπορικών ταξιδιών, οι αυξανόμενοι περιορισμοί υποδομών και οι υψηλότερες προσδοκίες των ταξιδιωτών έχουν δημιουργήσει νέες προκλήσεις για τα αεροδρόμια: πως να μεγιστοποιήσουν τις υπάρχουσες υποδομές και να παρέχουν πραγματική αξία στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Σημειώνεται, πως το περασμένο καλοκαίρι, η IATA (International Air Transport Association) προειδοποίησε ότι ένας αυξανόμενος αριθμός αεροδρομίων σε όλο τον κόσμο δεν έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν όλες τις πτήσεις που επιθυμούν να προσφέρουν οι αεροπορικές εταιρείες. Και με την πρόβλεψη ότι ο αριθμός των επιβατών παγκοσμίως πρόκειται να διπλασιαστεί μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, είναι ξεκάθαρη η πίεση για τα αεροδρόμια να προσαρμοστούν σε ένα νέο περιβάλλον.

Με αυτό το γεγονός υπόψη, η Amadeus ανάθεσε στην Arthur D. Little να εκτιμήσει τη δυναμική των ψηφιακών τεχνολογιών μέσα στο περιβάλλον των αεροδρομίων.

Η μελέτη τονίζει το πως οι νέες τεχνολογίες θα βοηθήσουν τα αεροδρόμια να επιτύχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και να εξοικονομήσουν κόστη, καθώς επίσης και το πως η υιοθέτηση της ψηφιακής μεταμόρφωσης θα τους επιτρέψει να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες προσδοκίες επιβατών, αεροπορικών εταιρειών και ενδιαφερόμενων μερών.

Η μελέτη αναγνωρίζει επίσης έναν αριθμό εμποδίων για ψηφιακές επενδύσεις, όπως η έλλειψη στρατηγικής σαφήνειας για την ψηφιακή μεταμόρφωση, η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των αεροδρομίων και των αεροπορικών εταιρειών και ζητήματα που σχετίζονται με τις μη ψηφιακές νοοτροπίες εντός του περιβάλλοντος ενός αεροδρομίου.

Η μελέτη προσδιορίζει τρεις κατηγορίες τεχνολογιών, πάνω στις οποίες θα μπορούσαν να επικεντρωθούν τα αεροδρόμια:

Τεχνολογίες core enabling, όπως τα big data και η cloud τεχνολογία
Αυτοματοποίηση διαδικασιών και ενοποίηση, όπως το Internet of Things, οι mobile τεχνολογίες και τα έξυπνα ενεργειακά συστήματα
Τεχνολογίες fringe, όπως η εικονική μοντελοποίηση και το blockchain

Ο κ. John Jarrell, Επικεφαλής του Airport IT στην Amadeus δήλωσε:

«Καθώς οι προσδοκίες των επιβατών, των αεροπορικών εταιρειών και των ενδιαφερόμενων μερών αυξάνονται, τα αεροδρόμια πρέπει να μεγιστοποιήσουν την υπάρχουσα υποδομή τους, να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους και να εξασφαλίσουν ότι οι λύσεις τους προσφέρουν αξία σε όλους τους stakeholders. Αυτή η μελέτη αποδεικνύει ότι η ψηφιακή τεχνολογία τους προσφέρει τα εφόδια να επιτύχουν αυτούς τους στόχους. Ο δρόμος προς την ψηφιακή μεταμόρφωση δεν είναι εύκολος, ωστόσο όλα τα αεροδρόμια που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν ξεκινήσει ήδη το ταξίδι προς την ψηφιακή εξέλιξη, με διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας το καθένα, και αναγνωρίζουν ότι οι προσπάθειες για την ψηφιακή μεταμόρφωση μπορούν να φέρουν πραγματικά ριζοσπαστικά αποτελέσματα».

Ο κ. Russell Pell, Managing Partner στην Arthur D. Little είπε: 

«Αυτή η μελέτη αναδεικνύει την πραγματικά μετασχηματιστική δύναμη της ψηφιακής τεχνολογίας για τα αεροδρόμια, με απτά οφέλη που επεκτείνονται και αρκετά πέρα από την εξοικονόμηση κόστους. Ενώ υπάρχουν πολλά αεροδρόμια που έχουν ξεκινήσει να αξιοποιούν ψηφιακές λύσεις για την επεξεργασία επιβατών, θα πρέπει όλα τα αεροδρόμια, όλων των μεγεθών να αντιμετωπίσουν και να υπερπηδήσουν μια σειρά από πολιτισμικά και οργανωτικά εμπόδια, τα οποία καλούνται να αλλάξουν με μια διαρκή δέσμευση προς τη ψηφιακή μεταμόρφωση».

Για τα αποτελέσματα της μελέτης η Arthur D. Little απευθύνθηκε σε υψηλόβαθμα στελέχη περισσοτέρων από 15 μεγάλων αεροδρομίων σε όλο τον κόσμο και έλαβε υπόψη απόψεις από μια πληθώρα ειδικών της βιομηχανίας.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη μελέτη εδώ: https://amadeus.com/en/insights/white-paper/airport-digital-transformation