Η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου, κύρηξε υποχρεωτική τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (28/3/2017) που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξένες αεροπορικές εταιρείες.

Η συγκεκριμένη κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας αφορά συνολικά 437 εργαζόμενους και προβλέπει κατώτατο βασικό μηναίο μισθό 660 ευρώ, ο οποίος προσαυξάνεται με τα επιδόματα τριετιών (3% επί του μισθού και ανώτατο ύψος 36 ευρώ), γάμου (10% επί του μισθού και ανώτατο ύψος 111,15 ευρώ), ειδικών συνθηκών (48,07 ευρώ για όλους τους μισθωτούς), τροφής (115,79 ευρώ για όλους τους μισθωτούς) και μεταφοράς.