Στη κατασκευή δύο φωτοβολταϊκών πάρκων στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου προχωρά η εταιρεία «HERMES AIRPORTS LTD».

Το πάρκο που δημιουργηθεί στο αεροδρόμιο Πάφου θα είναι δυναμικότητας 1,1 MW και θα τοποθετηθεί εντός του αερολιμένα. Το δεύτερο, που θα κατασκευαστεί στο διεθνές αεροδρόμιο Λάρνακας, θα είναι δυναμικότητας 3,5 MW.

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των δύο αεροδρομίων με τη μέθοδος της αυτοπαραγωγής.