Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο με το οποίο κυρώνεται η παράτασης της Σύμβασης Ανάπτυξης του Αεροδρομίου.

Η τρέχουσα συμβατική περίοδος λήγει στις 11/6/2026, ενώ η παράταση των 20 ετών αρχίζει από τις 12/6/2026 και λήγει στις 11/6/2046. 

Το τίμημα που θα καταβάλλει η εταιρεία αεροδρομίου (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ) στο ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε στα 1.115.000.000 ευρώ.