Η κινεζική εταιρεία κατασκευής drones, DJI ανακοίνωσε ότι θα εγκαταστήσει σε 32 ευρωπαϊκά αεροδρόμια, ανάμεσα σε αυτά και τα ελληνικά, σύστημα προστασίας no-fly-zone για drones στα αεροδρόμια τους.

Η DJI θα εφαρμόσει το σύστημα Geospatial Environment Online (GEO) 2.0 σε 19 νέες χώρες, ενώ σε 13 είναι ήδη εγκατεστημένο. Το GEO 2.0 θα δημιουργήσει λεπτομερείς τρισδιάστατες ζώνες ασφαλείας γύρω από τους διαδρόμους του αεροδρομίου. Τα drones που χρησιμοποιούν το λογισμικό DJI θα έχουν ενσωματωμένες ζώνες ασφαλείας στα συστήματα πλοήγησης τους και έτσι δεν θα μπορούν να παραβιάζουν τις περιοχές αυτές. 

Η Εσθονία, η Κροατία και η Ελλάδα συγκαταλέγονται μεταξύ των νέων χωρών που θα προστεθούν στο σύστημα, το οποίο ήδη εφαρμόζεται σε Γερμανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο.