Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, οι αφίξεις τουριστών τον Ιανουάριο 2019 ανήλθαν σε 81.970 σε σύγκριση με 75.867 τον Ιανουάριο 2018, σημειώνοντας αύξηση 8,0% και ήταν οι ψηλότερες που καταγράφηκαν μέχρι σήμερα κατά τον μήνα Ιανουάριο.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 17,6% τον Ιανουάριο 2019 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2018 από 19.945 σε 23.447.

Επίσης παρατηρήθηκε αύξηση 35,4% από τη Γερμανία σε 3.291 τον Ιανουάριο 2019 σε σχέση με 2.431 τον Ιανουάριο του 2018 και μια αύξηση 5,4% από το Ισραήλ (8.684 τον Ιανουάριο 2019 σε σχέση με 8.240 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2018).

Αντίθετα σημειώθηκε μείωση 2,0% στις αφίξεις τουριστών από την Ελλάδα και 27,3% μείωση από τη Ρωσία (10.832 τον Ιανουάριο 2018 σε σχέση με 7.876 τον Ιανουάριο 2019).