Όπως σημειώνει το ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Οικονομικών, το Μάρτιο τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.502 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 1.031 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται, όμως, στο γεγονός ότι τον Μάρτιο 2019 εισπράχτηκε ποσό 1.176 εκατ. ευρώ που αφορά στην επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, που είχε αρχικά εκτιμηθεί ότι θα εισπραχθεί στο έτος 2018.

Στον Προϋπολογισμό παραμένει καταχωρημένη και η λογιστική διαφορά των 658 εκατ. ευρώ, που προέκυψε όταν από το κονδύλι των 982 εκατ. ευρώ για την πληρωμή αναδρομικών, τελικά χρειάστηκαν μόνο τα 324 εκατ. ευρώ.