Τα συνεχόμενα ρεκόρ επιβατικής κίνησης που σηµειώνει κάθε χρόνο ο αερολιµένας, φέρνουν όλο και πιο κοντά την επέκταση του αεροσταθµού του Αεροδροµίου της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος». Οι επιβάτες του αεροδρόµιο ξεπέρασαν πέρυσι τα 24,14 εκατοµµύρια, σηµειώνοντας αύξηση κατά 11% σε σχέση µε το 2017, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται πρόσθετες απαιτήσεις σε υποδοµές, σύµφωνα µε τα πρότυπα της ΙΑΤΑ.

Στο 3ο Συνεδρίου Υποδοµών και Μεταφορών, ο πρόεδρος του ΔΑΑΔηµήτρης Δηµητρίου, επεσήμανε πως «Τη διετία 2020-2023 οι υποδοµές θα πρέπει να είναι έτοιµες να εξυπηρετήσουν πάνω από 30 εκατ. επιβάτες».

Σύμφωνα με τις προβλέψεων, ο αερολιµένας θα υποδεχτεί περίπου 31 εκατοµµύρια επιβάτες την τριετία 2020-23, 40 εκατοµµύρια την περίοδο 2030-33 και 50 εκατοµµύρια µετά το 2040. Ο ίδιος πιστεύει ότι το «κλειδί» για τις αλλαγές στον σχεδιασµό και στις νέες επενδύσεις στο αεροδρόµιο βρίσκεται στους νέους τύπους αεροσκαφών, στις αλλαγές εισόδου επιβατών από χώρες εντός και εκτός Σένγκεν και στην ανάπτυξη των τοπικών αεροµεταφορέων.

Το πλάνο επέκτασης, περιλαμβάνει νέους χώρους στάθµευσης αεροσκαφών και ταξί, επέκταση των τερµατικών εγκαταστάσεων, επενδύσεις στον εξωτερικό χώρο του αεροδροµίου αλλά και επενδύσεις στο κοµµάτι της Ενέργειας, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται φωτοβολταϊκό πάρκο. Επισημαίνεται πως η επέκταση θα πρέπει να λάβει και την έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Τόνισε επίσης, ότι για την υλοποίηση όλων των παραπάνω απαιτείται διαβούλευση µε τους αρµόδιους φορείς, καθώς πρόκειται για µια κρίσιµη υποδοµή, ενώ σηµαντικό είναι να δοθεί έµφαση και στον τρόπο χρηµατοδότησης του επενδυτικού πλάνου.