Περιορισμένες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010 εμφανίζονται οι ζημίες της Aegean Airlines το πρώτο 6μηνο του 2011. Συγκεκριμένα, τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 10%, ενώ οι ζημιές (προ φόρων) διαμορφώθηκαν στα 23,191 εκατ. ευρώ έναντι 33,514 εκατ. ευρώ το πρώτο 6μηνο του 2010. Στα 19,8 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημίες μετά από φόρους έναντι 32,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2010. Μειωμένο κατά 18% καταγράφηκε το EBITDA -κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων- της εταιρείας, που διαμορφώθηκε στα 16,124 εκατ. ευρώ. Οριακή αύξηση 1% κατέγραψε η επιβατική κίνηση της εταιρείας το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου καθώς η Aegean Airlines μετέφερε συνολικά 2,903 εκατ. επιβάτες έναντι 2,934 εκατ. επιβάτες το πρώτο 6μηνο του 2010. Σημαντικά βελτιωμένη ήταν η εικόνα της επιβατικής κίνησης το β΄ τρίμηνο του 2011 με την αύξηση να αγγίζει το 15%. Ο μέσος αριθμός επιβατών ανά πτήση αυξήθηκε κατά 8% το πρώτο 6μηνο του 2011, ενώ η επιβατική κίνηση του εξωτερικού –στο οποίο έχει στρέψει τον προσανατολισμό της η εταιρεία– ενισχύθηκε κατά 11%, έναντι μείωσης 8% που παρουσίασε ο αντίστοιχος δείκτης για το δίκτυο εσωτερικού. «Τα εμπορικά αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα θετικά. Οφείλουμε όμως να τα μεταφράσουμε και σε οικονομικά στα επόμενα έτη. Το περιβάλλον εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ρευστό, με την ύφεση της οικονομίας και το κόστος καυσίμου να οδηγούν στη διαμόρφωση αρνητικού αποτελέσματος για το 2011, παρά τη σημαντική βελτίωση στους δείκτες παραγωγικότητας της εταιρείας», δήλωσε σχετικά ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.