Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ΕΟΤ και της Olympic Air.Η συμφωνία μεταξύ Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Olympic Air αποσκοπεί να θέσει το πλαίσιο συνεργασίας των δυο φορέων στους τομείς αρμοδιότητάς τους και να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνέργειες που θα καταστήσουν αποτελεσματικό το έργο τους.

Κοινός στόχος είναι ο συνδυασμός όλων των δυνατοτήτων που διαθέτουν οι συμβαλλόμενοι και η προώθηση του ελληνικού τουρισμού, των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών και της εικόνας της χώρας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.