Η Amadeus και η American Airlines σύναψαν μεσοπρόθεσμη συμφωνία για να επεκτείνουν την προηγούμενη συμφωνία πλήρους περιεχομένου που διατηρούσαν.

Στο πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης συμφωνίας, τα συνεργαζόμενα με την Amadeus ταξιδιωτικά γραφεία θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στους ναύλους και το Inventory της American Airlines, χωρίς καμία αλλαγή στη διαδικασία σε σχέση με την προηγούμενη συμφωνία τους.

Οι επιπλέον όροι της συμφωνίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Η Amadeus από πλευράς της δεσμεύεται να παρέχει ευρύ και σχετικό περιεχόμενο διανομής σε όλους τους χρήστες της σε όλο τον κόσμο, καθώς επίσης και να εξυπηρετεί όσο το δυνατόν καλύτερα τα συμφέροντα αεροπορικών εταιρειών, ταξιδιωτικών γραφείων και ταξιδιωτών.