Άνοδο 6% στη συνολική επιβατική κίνηση και αύξηση των εσόδων της κατά 15%, παρουσίασε η αεροπορική εταιρεία Aegean Airlines το εννεάμηνο του 2011, περιορίζοντας τις τελικές ζημιές στα 2,7 εκατ ευρώ από 8,4 εκατ ευρώ που είχε το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2010.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η εταιρεία, οι πωλήσεις ανήλθαν σε €537,4 εκατ το φετινό εννεάμηνο, από €466.199 εκατ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 15%. Η συνολική επιβατική κίνηση διαμορφώθηκε στα €5,2 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 6%.  Το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε ζημιές ύψους €2,7 εκατ. Σημειώνει δε ότι τo αποτελέσματα του εννεαμήνου 2010 ήταν ζημιογόνο κατά 8,4 εκατ ευρώ επειδή ίχε επιβαρυνθεί από την έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης.

Η διοίκηση επισημαίνει ότι η επίδραση της αύξησης του κόστους καυσίμων σε συγκρίσιμο επίπεδο δραστηριότητας με το προηγούμενο έτος ήταν €38 εκατ., +40%  (και συνολικά €50 εκατ. ή +52%, εάν ληφθεί υπόψη και η αύξηση της δραστηριότητας της εταιρείας). Παράλληλα, η εντεινόμενη κρίση στην ελληνική οικονομία συνέχισε να επηρεάζει αρνητικά τη ζήτηση από έλληνες καταναλωτές.

Παρά το αρνητικό περιβάλλον, οι λειτουργικές ταμειακές ροές βελτιώθηκαν σε θετικές ύψους €24 εκατ. από αρνητικές ύψους €23 εκατ. το προηγούμενο έτος, επιτρέποντας τη χρηματοδότηση της επένδυσης για αγορά χρονοθυρίδων (slots) και την παράλληλη αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων σε  €194 εκατ. την 30.09.2011.

Το τρίτο τρίμηνο του 2011, λόγω της σημαντικής επένδυσης στην επέκταση του δικτύου, η κίνηση εξωτερικού αυξήθηκε κατά 22%. Η αύξηση προήλθε από την περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου με προορισμούς και συχνότητες σε αγορές όπως Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ρωσία και Ισραήλ αλλά και την δραστηριότητα από ελληνικά αεροδρόμια της περιφέρειας όπου επιτεύχθηκαν ιδιαίτερα εντυπωσιακοί ρυθμοί ανάπτυξης στην κίνηση εξωτερικού όπως προς Ηράκλειο (+21%),  Θεσσαλονίκη (+15%) και Ρόδο (+22%).

Συνολικά, η επιβατική κίνηση εσωτερικού μειώθηκε κατά 4%, φτάνοντας τους 2.382 εκατ επιβάτες από 2, 483 εκατ το εννεάμηνο του 2010. Αντίστοιχα, η κίνηση εξωτερικού αυξήθηκε κατά 16%, αγγίζοντας τους 2.812 επιβάτες, έναντι 2.433 επιβάτες το περυσινό αντίστοιχο εννεάμηνο.

 Μήνυμα προς την Πολιτεία

 Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε μετά τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων:

« Η AEGEAN επένδυσε και συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού τόσο προς την Αθήνα όσο και από τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Το έκανε συνειδητά παρά την εντεινόμενη κρίση, την αυξανόμενη αβεβαιότητα και την ανοδική πορεία της τιμής του πετρελαίου. Η βελτίωση της παραγωγικότητας, η χρήση νέων τεχνολογιών και η ομοιογένεια του στόλου μας βοηθούν στο να προσφέρουμε ολοένα και πιο προσιτές τιμές στους πελάτες μας. Όμως ένα μεγάλο μέρος των εξόδων μας καθορίζεται από εξωγενείς παράγοντες, όπως το πετρέλαιο και τα αεροπορικά τέλη. Είναι επιτακτικό πια να αλλάξει πολιτική  το Ελληνικό κράτος που με δική του επιλογή, και όχι των ιδιωτών όπως συχνά αναφέρεται σαν δικαιολογία, χρεώνει τις εταιρείες και τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών  2,5 φορές πάνω από την Ισπανία και την Τουρκία, 3,5 φορές πάνω από τα υπόλοιπα αεροδρόμια της Ελλάδας και επιβαρύνει με 41 ευρώ συνολικά μια εσωτερική μετακίνηση. Διαφορετικά θα συνεχίσει να υποφέρει τόσο η οικονομία και ο τουρισμός της Αθήνας που φέτος είχε μείωση αλλά και  η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών αεροπορικών εταιρειών.»