Η αεροπορική εταιρεία Lufthansa ζητάει εγγυήσεις από ελληνικά ταξιδιωτικά γραφεία προειδοποιώντας με αυτό τον τρόπο για τη συνέχιση της συνεργασίας μαζί τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αεροπορική εταιρεία έστειλε ξεχωριστά επιστολή σε ελληνικά ταξιδιωτικά γραφεία αποδίδοντας την απόφασή της να ζητήσει εγγυήσεις στην κατάσταση της ελληνικής αγοράς.

Η αεροπορική εταιρεία δίνει προθεσμία για την παροχή των εγγυήσεων αυτών από συνεργαζόμενα ελληνικά ταξιδιωτικά γραφεία έως τις 31 Δεκεμβρίου. Να σημειωθεί ότι το κέρδος των ταξιδιωτικών γραφείων από την πώληση αεροπορικών εισιτηρίων είναι συμπιεσμένο και κατά μέσον όρο κυμαίνεται σε ποσοστό 1%. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στους αυστηρότερους όρους πληρωμών που επέβαλε στα ταξιδιωτικά γραφεία από τον περασμένο Σεπτέμβριο η Διεθνής Ενωση Αερομεταφορών, ΙΑΤΑ. Ειδικότερα, η μέθοδος πληρωμών επεβλήθη να είναι δεκαπενθήμερη προς την ΙΑΤΑ από μηνιαία που ήταν μέχρι πρότινος. Πάντως, η Διεθνής Ενωση Αερομεταφορών άφησε ανοιχτή τη δυνατότητα, σε όσα γραφεία επιθυμούσαν να παραμείνουν στο καθεστώς των μηνιαίων πληρωμών, να προσκομίσουν τραπεζική εγγυητική επιστολή στην οποία να καλύπτουν πωλήσεις:

– 15 ημερών για όσους δεν έχουν εγγυητική ήδη προς την ΙΑΤΑ (λόγω κάλυψης των οικονομικών κριτηρίων).

– 50 ημερών εφόσον έχουν ήδη εγγυητική προς την ΙΑΤΑ (λόγω μη κάλυψης των οικονομικών κριτηρίων, καθώς και τα νέα πρακτορεία για τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας).

Για τα γραφεία που είχαν ήδη εγγυητικές 50 ημερών, ζητήθηκε η αναπροσαρμογή των εγγυητικών τους ώστε να καλύπτουν πωλήσεις 35 ημερών για πληρωμή ανά δεκαπενθήμερο. Οι εγγυητικές είναι αορίστου χρόνου.