Οι κινεζικές αεροπορικές εταιρείες δεν προτίθενται να ακολουθήσουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.


Ο επικεφαλής της Ένωσης των Κινεζικών Αερομεταφορών, στην οποία υπάγονται οι τέσσερεις πιο μεγάλες κινεζικές αεροπορικές εταιρείες, Τσαί Χαϊμπό “Η Κίνα δεν θα συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεταρρύθμιση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής (ΣΕΔΕ)”, το οποίο τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου.


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί με δέσμη μέτρων να αυξηθεί κατακόρυφα η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κάθε χώρα, σε όλους τους μείζονες συντελεστές εκπομπής CO2, ώστε να επιβληθεί ανώτατο όριο για τις εκπομπές και να μειωθεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% μέχρι το 2020.