Ο διεθνής αερολιμένας του αεροδρομίου Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη μαζί με εκείνον της Νάξου βρίσκονται μέσα στα σχέδια επέκτασης και βελτίωσης του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.


Το ΥΠΕΚΑ προβαίνει στη συστηματική άρση διοικητικών εμποδίων που δεν αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και επιβαρύνουν τόσο τη Δημόσια Διοίκηση όσο και τον ιδιωτικό τομέα με περιττό διοικητικό φόρτο και οικονομικό κόστος. Στην κατεύθυνση αυτή, αξιολογήθηκαν από τις Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και εγκρίθηκαν από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, οι περιβαλλοντικοί όροι σειράς έργων υποδομών, αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αξιοποίησης ορυκτού πλούτου, τουριστικών εγκαταστάσεων και βιομηχανικών μονάδων.


Μεταξύ άλλων, έχουν υπογραφεί, το τελευταίο τρίμηνο του 2011, αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορούν και στα έργα βελτίωσης του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», όπως και στα έργα βελτίωσης του αεροδρομίου Νάξου.


Σχετικά με το θέμα, ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Τον Ιούλιο που μας πέρασε δεσμευτήκαμε ότι το ΥΠΕΚΑ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ενίσχυση και την δραστική επιτάχυνση της επενδυτικής δραστηριότητας στην χώρα μας. Ίσως το μεγαλύτερο στοίχημα ήταν η αποδέσμευση ιδιωτικών επενδύσεων από χρονοβόρρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και καθυστερήσεις, χωρίς καμία έκπτωση στο σεβασμό και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Έξι μήνες μετά, έχουμε καταφέρει την αδειοδότηση εκατοντάδων νέων επενδυτικών σχεδίων. Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας και το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η πλήρης υλοποίηση του νέου πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Όμως, είμαστε ικανοποιημένοι στο βαθμό που έχουμε καταφέρει, κάθε εβδομάδα που περνάει να κινητοποιούνται ακόμη περισσότεροι πόροι για την ανάπτυξη και τη διαφύλαξη θέσεων εργασίας στην χώρα.”