Να μετατραπεί σε κερδοφόρα επιχείρηση μέσα στο 2012 επιδιώκει η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), που παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα, έχει εξασφαλισμένες πωλήσεις ύψους 830 εκατ. ευρώ για τα επόμενα χρόνια.

Για το 2012, η εταιρεία έχει θέσει ως στόχο την αύξηση των πωλήσεων και ειδικά αυτών προς το εξωτερικό κατά 18% με 22%, καθώς και την περαιτέρω βελτίωση των εσόδων ανά εργαζόμενο. Να σημειωθεί ότι για τη χρήση του 2011 οι εξαγωγές της ΕΑΒ αυξήθηκαν κατά 37% και ανήλθαν στα 80 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι εφ’ όσον επιτευχθούν οι νέοι στόχοι, τότε η επιχείρηση μπορεί να γυρίσει στην κερδοφορία. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει το γεγονός ότι στην ΕΑΒ έχει ανατεθεί με υπογεγραμμένες συμβάσεις έργο που ανέρχεται στα 830 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 464 εκατ. ευρώ αφορούν σε εξαγωγές.

Εμφαση δίνεται και στο σκέλος των δαπανών, με τη μείωση των λειτουργικών εξόδων να ξεπερνάει το 15% το 2011 (που ήταν ο στόχος που είχε θέσει το υπουργείο Οικονομικών για τις ΔΕΚΟ) και να προβλέπεται νέα μείωσή τους κατά τουλάχιστον 5% το 2012.

Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, θυγατρική του Νεωρίου Σύρου, ολοκλήρωσαν στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου την ανέλκυση της Πλωτής Δεξαμενής Νο 3, η οποία μεταφέρθηκε στην κάθετη προβλήτα των Ναυπηγείων με σκοπό την επισκευή της. Η Πλωτή Δεξαμενή Νο 3 είναι η μεγαλύτερη από τις τρεις δεξαμενές που διαθέτουν τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, με ολικό μήκος 252 μέτρων και ανυψωτική ικανότητα 30.000 περίπου τόνων. Η εισηγμένη έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 και από τις 30/8/2011 ξεκίνησε η διαδικασία συνδιαλλαγής με τους πιστωτές.