Παρόλο που η Lufthansa ολοκλήρωσε με πλήρη επιτυχία τις δοκιμαστικές πτήσεις με βιοκαύσιμα, αποφάσισε να μην τα χρησιμοποιήσει ακόμα στα αεροσκάφη της, λόγω ανεπάρκειας αποθεμάτων.


Η βιοκηροζίνη βρίσκεται ακόμα στα πρώτα της βήματα και δεν έχουν δημιουργηθεί όλες οι απαραίτητες εγκαταστάσεις. Η ιδέα πίσω από τα βιοκαύσιμα είναι απλή και βασίζεται στον κύκλο του άνθρακα. Τα φυτά απορροφούν CO2 από την ατμόσφαιρα μέσω της φωτοσύνθεσης. Όταν οι κινητήρες του αεροσκάφους καίνε βιοκαύσιμα, αυτό το CO2 απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα βιοκαύσιμα είναι 50% λιγότερες από τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα.


Τις αντίθετες απόψεις τους στο ενδεχόμενο χρήσης της βιοκηροζίνης εκφράζουν, όμως, και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, σημειώνοντας από την πλευρά τους την ανεπάρκεια κατάλληλων γεωργικών εκτάσεων για την κάλυψη των αναγκών της αεροπορικής αγοράς.


Η αεροπορική βιομηχανία έχει αναλάβει σημαντικές δράσεις όσον αφορά την προστασία του κλίματος και έχει θέσει φιλόδοξους στόχους. Σύμφωνα με τον ευρύτερο στόχο της IATA, οι αεροπορικές εταιρίες πρέπει να μειώσουν τις καθαρές εκπομπές CO2 κατά 50% μέχρι το 2050, συγκριτικά με το 2005.