Σειρά αναφορών για ρωγμές αμαύρωσαν την έναρξη της εμπορικής χρήσης του νέου τεράστιου σε όγκο αεροσκάφους της Airbus, με αποτέλεσμα το σχετικό έλεγχο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Πτήσεων (EASA).


O EASA προέβη σε έλεγχο 20 αεροσκαφών του τύπου, τα οποία ήταν και πρώιμα μοντέλων παραγωγής και έχουν ήδη ξεκινήσει τις πτήσεις τους. Η σχετική οδηγία αεροπλοϊμότητας της EASA καλεί τους χρήστες A380 να ελέγξουν συγκεκριμένα δομικά στοιχεία στην πτέρυγα και να αναφέρουν τα ευρήματα στην Airbus.


Από τα 20 A380 σε υπηρεσία που επηρεάζονται, 10 ανήκουν στην Singapore Airlines, επτά στην Emirates, ένα στην Air France και δυο είναι αεροπλάνα δοκιμών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και άλλα A380 διαφορετικού μπλοκ παραγωγής που πετούν και δεν επηρεάζονται από την οδηγία.


Ρωγμές σε νομείς της πτέρυγας είχαν για πρώτη φορά ανακαλυφθεί σε ένα A380 της Qantas μετά την αστοχία κινητήρα.