Στις 24.01.2012 έγινε το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών στα πλαίσια του διαγωνισμού του έργου: «Νέο πεδίο ελιγμών Κρατικού Αερολιμένα Πάρου» προϋπολογισμού 23.250.000 € και αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης με έκπτωση 37,52%.

Η υπογραφή της σύμβασης θα λάβει χώρα μετά από το νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες και τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

Το τεχνικό αντικείμενο το έργο περιλαμβάνει:
-Κατασκευή νέου διαδρόμου μήκος 1.400 μ. και πλάτους 45 μ.
– Κατασκευή δύο (2) συνδετήριων τροχοδρόμων
– Δάπεδο στάθμευσης 200 Χ 130 μ.
-Κατασκευή περιμετρικής και υπηρεσιακής οδού 4.130 μ. και 790 μ αντίστοιχα
– Τεχνικά έργα αποστράγγισης
– Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες εγκατάστασης φωτοσήμανσης.