Οριστική είναι πλέον η έγκριση της πίστωσης για το έργο της επέκτασης του αεροσταθμού του Κρατικού Aερολιμένα Χανίων «Ι. Δασκαλογιάννης».


Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 110.085.000 ευρώ (ποσό με ΦΠΑ). Η διάρκεια που θα διαρκέσει η κατασκευή είναι 30 μήνες από την ανάθεση της σύμβασης. Η προγραμματισμένη ημερομηνία για την έναρξη των διαδικασιών ανάθεσης είναι στις 10 Αυγούστου 2012.


Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2007-2013 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ενίσχυση της προσπελασιμότητας» αλλά και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πρόκειται για το αποτέλεσμα των πιέσεων από τους φορείς του νησιού για ένα καλύτερο Αεροδρόμιο που θα μπορεί να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες καθώς ο Νομός Χανίων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς στην Ευρώπη.


Το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
I. Εκατέρωθεν επέκταση του κτιρίου αεροσταθμού (που σήμερα έχει επιφάνεια 13.325,5 τμ) συμπεριλαμβανομένης της αναδιαρρύθμισης και αναβάθμισης των υφιστάμενων χώρων αυτού, έτσι ώστε η τελική συνολική επιφάνεια του κτιρίου να είναι 31 368,53 τμ, σε τέσσερα (4) επίπεδα (υπόγειο συνολικής επιφάνειας 1.707,21 τμ, ισόγειο συνολικής επιφάνειας 16 167,10 τμ, Α΄ όροφος συνολικής επιφάνειας 13 280,49 τμ και δώμα συνολικής επιφάνειας 213,73 τμ) καθώς και διαμόρφωση επιφάνειας 26 100,00 τμ νέου περιβάλλοντα χώρου του αεροσταθμού και αναδιαρρύθμιση 21.600τ.μ. υφιστάμενου περιβάλλοντα χώρου.
II. Κατασκευή νέου κτιρίου πύργου ελέγχου συνολικής επιφάνειας 1 872,98 τμ (σε έξι επίπεδα) και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου συνολικής επιφάνειας 1 405 τμ όπου προβλέπονται 23 θέσεις στάθμευσης υπηρεσιακών αυτοκινήτων.
III. Κατασκευή νέου κτιρίου αμαξοστασίου(πυροσβεστικού σταθμού) συνολικής επιφάνειας 2 566,0 τμ (σε δύο επίπεδα) και διαμόρφωση αντίστοιχου περιβάλλοντα χώρου 7 050,00 τμ.
IV. Κατασκευή υπόστεγου χώρου φύλαξης απορριμμάτων συνολικής επιφάνειας 483,50 τμ.
V. Πλήρεις Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου.