Τα λειτουργικά έσοδα του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών διαμορφώθηκαν σε 332,7 εκατ. ευρώ, από 356,5 εκατ. ευρώ το 2010, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους εισοδήματος αυξήθηκαν κατά 8,2%, φθάνοντας τα 104 εκατ. ευρώ, έναντι 96,5 εκατ. ευρώ.


Βάσει της λογιστικής κατάστασης, ο ΔΑΑ είχε στα ταμεία του 227 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2011, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις, αν και μειούμενες, φθάνουν τα 930 εκατ. ευρώ.