Ζημιά ύψους 19 εκατ. ευρώ, μετά τη φορολογία, καταγράφουν οι Κυπριακές Αερογραμμές σύμφωνα με την ένδειξη αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011, σε σύγκριση με κέρδος 232.000 ευρώ το 2010. Αυτό μετέδωσε το Dow Jones Newswires.


«Η ένδειξη αποτελέσματος για το Συγκρότημα των Κυπριακών Αερογραμμών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 είναι ζημιά μετά τη φορολογία ύψους 19 εκατομμυρίων ευρώ σε σύγκριση με κέρδος 232.000 ευρώ το 2010», αναφέρεται στην ανακοίνωση των Κυπριακών Αερογραμμών.

Σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα οικονομικά αποτελέσματα, τα συνολικά εισοδήματα ανήλθαν σε 212,4 εκατομμύρια ευρώ το 2011 σε σύγκριση με τα 236,3 εκατομμύρια ευρώ το 2010 σημειώνοντας μείωση 23,9 εκατομμυρίων ευρώ ήτοι 10,1%, ενώ τα λειτουργικά έξοδα, που περιλαμβάνουν το κόστος πωλήσεων και τα έξοδα διοίκησης, το 2011, ανήλθαν σε 264,7 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με τα 259,8 εκατομμύρια ευρώ το 2010, σημειώνοντας αύξηση 4,9 εκατομμυρίων ευρώ ήτοι 1,9%.

 Πηγές εσόδων

Όσον αφορά τα άλλα έσοδα, αυτά ανήλθαν σε 31,7 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνουν κυρίως το όφελος από την ανταλλαγή χρονοθυρίδων στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου μεταξύ της Εταιρείας και της Virgin Atlantic Airways ύψους 22,0 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και το κέρδος από την πώληση ενός αεροσκάφους Α320 και τριών εφεδρικών μηχανών αεροσκαφών ύψους 9,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως αναφέρεται, τα άλλα έσοδα για το 2010 ήταν 18,6 εκατομμύρια ευρώ και προήλθαν από την αποζημίωση για την απαγόρευση πτήσεων πάνω από τον τουρκικό εναέριο χώρο για τα έτη 2004-2009, καθώς και από το κέρδος από την πώληση ενός αεροσκάφους Α320.  Σημειώνεται ότι η ζημιά από εργασίες του 2011 ήταν 20,6 εκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με ζημιά 4,9 εκατομμύρια ευρώ το 2010.

Επίσης, η εταιρεία το 2011 παρουσίασε καθαρά έσοδα χρηματοδότησης ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ σε σύγκριση με 1,9 εκατομμύρια ευρώ το 2010, ενώ το κέρδος από διακοπείσες εργασίες για το 2010 ύψους 3,4 εκατομμυρίων ευρώ πραγματοποιήθηκε από την πώληση του 100% των μετοχών της εταιρείας Zenon N.D.C. Ltd στον Ομιλο εταιρειών SABRE.

 Οι προοπτικές για το 2012

 Η εταιρεία θεωρεί ότι κατά το τρέχον έτος θα συνεχιστεί ο έντονος ανταγωνισμός και η οικονομική κρίση η οποία επηρεάζει τις κύριες αγορές της Εταιρείας χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για πιθανή ανάκαμψη, ενώ σημειώνεται πως η επιδείνωση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και τα οδυνηρά μέτρα που έχουν επιβληθεί για εξυγίανση της οικονομίας αναμένεται να έχουν άμεσο αντίκτυπο στις αερομεταφορές.

Αναφέρεται, παράλληλα, ότι τo τρέχον έτος χαρακτηρίζεται από την ενεργειακή αστάθεια, τις συνεχείς διακυμάνσεις των νομισμάτων, ιδιαίτερα του δολαρίου και του ευρώ, τις διακυμάνσεις των επιτοκίων, την αύξηση της ανεργίας, την εργασιακή αβεβαιότητα ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο καθώς και την πολιτική αστάθεια στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Υπό αυτές τις προοπτικές η εταιρεία, η οποία αναζητά στρατηγικό επενδυτή, ετοιμάζει σχέδιο αναδιάρθρωσης, στο οποίο περιλαμβάνεται η μείωση του λειτουργικού κόστους και του προσωπικού, του στόλου των 12 αεροσκαφών, η αλλαγή του προγράμματος πτήσεων και η  αύξηση του κεφαλαίου κατά 45 εκατ. ευρώ