Έτοιμη να μπει σε τελική ευθεία είναι η δημοπράτηση της αναβάθμισης του χερσαίου τμήματος του διαδρόμου 10-28 του Αεροδρομίου Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη.


Με αλλεπάλληλες αποφάσεις του ΥΠΟΜΕΔΙ εγκρίθηκε η πίστωση του ποσού, τα τεύχη δημοπράτησης και αποφασίστηκε να προχωρήσει άμεσα η δημοπράτηση. Τις επόμενες μέρες θα γίνει γνωστή η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 38.745.000 ευρώ. Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ (σε συνδυασμό με το υπό κατασκευή έργο της επέκτασης του διαδρόμου 10-28) μέσα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας».


Το αντικείμενο των εργασιών είναι η ενίσχυση και αναβάθμιση του υπάρχοντος (χερσαίου) τμήματος του διαδρόμου 10-28 του Αεροδρομίου Μακεδονία έτσι ώστε να διαθέτει ομοιόμορφη αντοχή, ομοιόμορφα χαρακτηριστικά και ενιαία, σύγχρονη φωτοσήμανση. Για τις ανάγκες του έργου θα γίνει εκσκαφή σε βάθος 2,70 μέτρα, εξυγίανση του εδάφους, νέα κατασκευή οδοστρωσίας- οδοστρώματος, απαιτούμενες Η/Μ υποδομές κλπ.


Το έργο αυτό είναι συμπληρωματικό του μεγάλου έργου της επέκτασης του διαδρόμου 10-28 με παράλληλο τροχοδρόμο στο Αεροδρόμιο Μακεδονία καθώς θα πρέπει με την ολοκλήρωση των εργασιών να δημιουργηθεί ένας ενιαίας διάδρομος με τελικό μήκος 3440μ. και επιπλέον ζώνη ασφαλείας 150μ.


To υπό κατασκευή έργο είναι πολύ σημαντικό έργο για την επιχειρησιακή αναβάθμιση του Αεροδρομίου, ώστε να μπορούν να προσγειώνονται και τα πολύ μεγάλα σύγχρονα αεροσκάφη.