Εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου:  «νέο πεδίο ελιγμών κρατικού αερολιμένα Πάρου» προϋπολογισμού 23.250.000 ευρώ που διενεργήθηκε  στις 24 Ιανουαρίου  2012 .

Η υπογραφή της σύμβασης με τη μειοδότρια εργοληπτική εταιρεία θα λάβει χώρα αμέσως μετά τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στο τεχνικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται :

α) Η  κατασκευή νέου διαδρόμου μήκους 1.400 μ. και πλάτους 45 μ.

β) Η κατασκευή δύο συνδετήριων τροχοδρόμων.

γ)  Η κατασκευή δαπέδου στάθμευσης 200Χ130 μ.

δ) Η κατασκευή περιμετρικής και υπηρεσιακής οδού 4.130 μ. και 790 μ. αντίστοιχα

ε) Τεχνικά έργα αποστράγγισης και στ) εγκατάσταση φωτοσήμανσης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο Υφυπουργός κ. Μαγκριώτης  σημείωσε:« Είναι ένα έργο πνοής για το νησί της Πάρου και γενικότερα για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και θα συμβάλει τα μέγιστα στην εξυπηρέτηση  του επιβατικού κοινού, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ανάπτυξη του τουρισμού που αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας της Ελλάδος»