Τέσσερις είναι τελικά οι αεροπορικές εταιρείες που θα συνεχίσουν στη διαγωνιστική διαδικασία για τις άγονες γραμμές, με απόφαση του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.


Το Υπουργείο απέκλεισε από το διαγωνισμό τις εταιρίες Minoan Air και Aeroland, ύστερα από σχετικές ενστάσεις που είχαν υποβληθεί.


Στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για τις συνολικά 24 άγονες γραμμές θα πάρουν μέρος οι εταιρείες Aegean Airlines, Olympic Air, Astra Airlines και Sky Express.


Η Olympic Air ενδιαφέρεται για 14 δρομολόγια, η Aegean Airlines για οχτώ, ενώ Sky Express και Astra Airlines, διεκδικούν από έξι δρομολόγια η κάθε μια.


Στο μεταξύ, η Olympic Air, αναδείχθηκε και τυπικά ως μοναδική υποψήφια, αερομεταφορέας αποκλειστικής εκμετάλλευσης, από 01/04/2012 έως 31/03/2016, των τακτικών αεροπορικών γραμμών:
– Αθήνας-Σύρου-Αθήνας έναντι οικονομικού αντισταθμίσματος 2.282.930,52 ευρώ.
– Αθήνας-Ζακύνθου-Αθήνας έναντι οικονομικού αντισταθμίσματος 4.311.859,07 ευρώ.


Οι δυο παραπάνω γραμμές ήταν οι καινούργιες άγονες γραμμές και δεν εντάσσονταν στο μεγάλο διαγωνισμό των 24 άγονων γραμμών.