Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου της Αναβάθμισης του χερσαίου τμήματος διαδρόμου 10-28 του Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» προϋπολογισμού 38,75 εκατομ.  ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 8 Μαίου 2012. Το τεχνικό αντικείμενο του έργου αφορά στη  πλήρη ανακατασκευή του υφιστάμενου χερσαίου τμήματος του διαδρόμου 10-28 , με εργασίες εξυγίανσης, οδοστρωσίας και  κατασκευής νέου  αντιολισθητικού τάπητα. ,

Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την αναβάθμιση του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης . Με το έργο αυτό το υφιστάμενο χερσαίο τμήμα του διαδρόμου 10-28  αποκτά τα ίδια λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά με το νέο  τμήμα που κατασκευάζεται στη θάλασσα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας ενιαίος εκτεταμένος διάδρομος , ο οποίος θα μπορεί να δέχεται με ασφάλεια και τα μεγάλα αεροσκάφη.  θα χρησιμοποιηθεί προσωρινά ως διάδρομος ο παράλληλος τροχόδρομος του 10-28. Για το σκοπό αυτό συμπεριλαμβάνονται στο έργο αυτό και οι απαραίτητες εργασίες για τη λειτουργία του τροχοδρόμου ως διαδρόμου..