Η Airbus συμμετείχε στην 6η Σύνοδο Αεροπορίας και Περιβάλλοντος (Aviation and Environment Summit) που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη, στις 21 και 22 Μαρτίου από το Air Transport Action Group (ATAG).


Η Airbus επιδιώκει την επίτευξη της «τέλειας πτήσης» και πιστεύει ότι μπορεί να το πετύχει με την συρρίκνωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των αεροσκαφών της στο ελάχιστο.


Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω του συνδυασμού του συνόλου των βέλτιστων πρακτικών που είναι αυτή την περίοδο διαθέσιμες, όπως για παράδειγμα η χρήση αεροσκαφών που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, η χρήση εναλλακτικών καυσίμων και η εφαρμογή ενός αποδοτικού συστήματος διαχείρισης πτήσεων (Air Traffic Management, ATM).


Τον προηγούμενο χρόνο η Airbus και η Air France δημιούργησαν την «τέλεια πτήση», όπου όλα τα παραπάνω στοιχεία συνδυάστηκαν σε ένα αεροσκάφος, ένα κοινό A321 που πραγματοποιούσε πτήσεις μεταξύ Τουλούζ- Παρισίου, επιτυγχάνοντας τον περιορισμό στο μισό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.


Επιπλέον, στα πρόσφατα επιτεύγματα της Airbus περιλαμβάνονται το πρόγραμμα «Biofuel Flightpath» σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σειρά ευρωπαϊκών εταιρειών αερομεταφορών και παραγωγούς βιο-καυσίμων. Στόχος του προγράμματος είναι η ετήσια παραγωγή δύο εκατομμυρίων τόννων βιο-καυσίμου, για χρήση από αεροπορικές εταιρείες έως το έτος 2020. Παράλληλα, η Airbus έχει ανακοινώσει δύο ακόμη Ευρωπαϊκά προγράμματα εναλλακτικών καυσίμων ήδη από το 2011.


Περισσότερο από 90% των επενδύσεων Έρευνας και Τεχνολογίας της Airbus έχουν σαν στόχο την μη επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Επιπλέον, η εταιρεία διακηρύσει την δέσμευσή της στους στόχους της παγκόσμιας αεροπορικής βιομηχανίας: βελτίωση την αποτελεσματικότητα των καυσίμων κατά 1,5% κάθε χρόνο μέχρι το 2020, να εξαλείψει τις εκπομπές άνθρακα έως το 2020 και να εργαστεί για την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου του περιορισμού των εκπομπών άνθρακα έως 50% το 2050, στα επίπεδα του 2005.