Ο Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με αρμοδιότητα στα θέματα μεταφορών, συμφώνησε με τους αρμόδιους υπουργούς των κρατών-μελών στην επανέκδοση των κανονισμών της Ένωσης σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες εδάφους των αεροδρομίων.


Ο κ. Kallas επεσήμανε ότι τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια εμφανίζουν πληρότητα και επιπλέον 3 στις 4 καθυστερήσεις πτήσεων οφείλονται πλέον σε προβλήματα στο έδαφος και όχι στον αέρα.


Η συμφωνία βασίζεται σε δύο ουσιαστικές παραμέτρους οι οποίες αποτελούν και τις προτάσεις της Επιτροπής:
1. Οι εταιρείες αερομεταφορών χρειάζονται περισσότερες επιλογές στο ποιος θα προσφέρει τις υπηρεσίες εδάφους. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις πάροχοι ανάλογων υπηρεσιών σε κάθε κύριο αεροδρόμιο.
2. Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες βασίζονται σε υψηλής ποιότητας εργατικό δυναμικό. Αυτό σημαίνει ενίσχυση της σταθερότητας των όρων απασχόλησης για όσους εργάζονται σε υπηρεσίες εδάφους των αεροδρομίων.


Θα ακολουθήσει η προώθηση της συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προς ψήφιση. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί την πρώτη από τρεις σχετικές προτάσεις που σχετίζονται με την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια.