Η ANA Group, ο μεγαλύτερος αερομεταφορέας στην Ιαπωνία, ξεκινά ένα νέο, φιλόδοξο περιβαλλοντικό πρόγραμμα που στόχο έχει να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα κατά 20% έως το 2020, σε σχέση με τα επίπεδα του 2005.


Πρόκειται για το ANA Fly Eco 2020, το σχέδιο που θα επιχειρήσει την εισαγωγή στο στόλο της ANA περισσότερο αποδοτικών καυσίμων, την εισαγωγή χρήσης βιοκαυσίμων σε αντικατάσταση των σημερινών, συμβατικών αεροπορικών καυσίμων και την υιοθέτηση διαδικασιών λειτουργίας που θα απαιτούν λιγότερη κατανάλωση καυσίμων.


Η ANA υπήρξε η πρώτη εταιρεία αερομεταφορών, παγκοσμίως, που έθεσε αυτοβούλως στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Επιπλέον, δεσμεύεται στην μείωση της απόλυτης ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα (όχι μόνο ως ποσοστό) από 5 εκ. τόνους το 2005 στα 4,4 εκ. τόνους μέσα στην περίοδο 2012-2020. Η μείωση της τάξης των 600.000 τόνων ισοδυναμεί με την απόσυρση από τους δρόμους 120.000 αυτοκινήτων.


Βασικό στοιχείο της επίτευξης του στόχου της ANA θα είναι η χρήση, από το στόλο της, αεροσκαφών Boeing 787 Dreamliner, τύπος που χρησιμοποιεί 20% λιγότερο καύσιμο σε σχέση με τα αεροσκάφη που θα αντικαταστήσει, χάρη στην κατασκευή του από συνθετικά υλικά (χαμηλότερο βάρος) και τους κινητήρες που είναι λιγότερο απαιτητικοί σε καύσιμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ANA θα αποτελέσει τον αρχικό χρήστη του Dreamliner και 55 από αυτά τα αεροσκάφη θα είναι σε υπηρεσία έως το 2017.