Μετά τις πρόσφατες αναφορές στον διεθνή Τύπο σχετικά με την ενσωμάτωση της αεροπορίας στο ETS (Emissions Trading System), η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυμίζει ότι με συνέπεια έχει ξεκαθαρίσει ότι θα προχωρήσει στην επανεξέταση της νομοθεσίας της, μόνο στην περίπτωση που μία παγκόσμια συμφωνία για τις εκπομπές καυσαερίων από τον αεροπορικό κλάδο δρομολογηθεί από τον ICAO.


Όσο θα υπάρχει αναμονή για την συγκεκριμένη συμφωνία, η υπάρχουσα νομοθεσία της Ε.Ε. θα συνεχίσει να εφαρμόζεται σε όλους τους χρήστες αεροσκαφών που χρησιμοπούν αεροδρόμια στην επικράτεια της Ένωσης.