Γροθιά στις ατομικές ελευθερίες των Ευρωπαίων πολιτών θεωρούν οι Πράσινοι Ευρωβουλευτές, την απόφαση της πλειοψηφίας του Ευρωκοινοβουλίου, με ευθύνη κυρίως των δύο μεγαλύτερων πολιτικών παρατάξεων, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Σοσιαλιστών  – Δημοκρατών, που “με περισσή υποκρισία ανάβουν το πράσινο φως για την αμφιλεγόμενη συμφωνία ανταλλαγής ανάμεσα σε ΕΕ και ΗΠΑ των προσωπικών δεδομένων των επιβατών αεροπορικών πτήσεων”.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά πλειοψηφία έδωσε την συγκατάθεσή του, στις 19 Απριλίου, σε ένα αμφιλεγόμενο σχέδιο ανταλλαγής μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ προσωπικών δεδομένων επιβατών αεροπορικών πτήσεων, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν βάσιμες ανησυχίες ότι κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση θεμελιωδών ατομικών ελευθεριών των πολιτών.

Αυτό είχε επισημάνει τόσο το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσο και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε προηγούμενη απόφασή του καθώς και η κύρια εισηγήτρια επί του θέματος, ευρωβουλευτής Sophia in ‘t Veld (Ολλανδία) που ζήτησε να καταψηφιστεί η συμφωνία.

Με βάση την αμφιλεγόμενη αυτή συμφωνία, οι αρχές των ΗΠΑ θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τα προσωπικά δεδομένα των επιβατών ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιριών που ταξιδεύουν προς τις ΗΠΑ, να τα διατηρούν επί 15 τουλάχιστον χρόνια, να τα επεξεργάζονται αλλά και να τα διαθέτουν προς τρίτους.

Οι επιβάτες δεν θα έχουν καν το δικαίωμα νομικής προσφυγής. Ακολουθώντας τις ΗΠΑ, η ΕΕ επιδιώκει να δημιουργήσει κι αυτή ένα παρόμοιο σύστημα διατήρησης των δεδομένων επιβατών που μετακινούνται ακόμα και μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών καθώς κι ένα δαπανηρό σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των συνόρων της.

Οι Πράσινοι, που καταψήφισαν τη συμφωνία, έχουν ασκήσει αυστηρή κριτική σε παρόμοιες πρακτικές.  «Στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας προωθείται μια επιτήρηση σε στυλ Μεγάλου Αδελφού», τόνισε ο εκπρόσωπος των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο  σε θέματα εσωτερικών υποθέσεων Jan Philipp Albrecht (Γερμανία).

«Δυστυχώς, η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών ψήφισε σήμερα για να αντιστρέψει το μακροχρόνιο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην υπεράσπιση των ατομικών ελευθεριών των Ευρωπαίων πολιτών.

Οι ανησυχίες για τον πυρήνα των θεμελιωδών δικαιωμάτων που εξέφρασε το Κοινοβούλιο και τα δικαστήρια σε όλη την Ευρώπη, δεν έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία που εγκρίθηκε σήμερα.

Οι όροι της συμφωνίας παραμένουν δυσανάλογοι – κυρίως η μακροχρόνια περίοδος διατήρησης των δεδομένων των επιβατών, η χρήση των δεδομένων για τη δημιουργία προφίλ των ατόμων και η έλλειψη νομικής προσφυγής.

Αυτές οι ανησυχίες, οι οποίες είχαν προηγουμένως επισημανθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επιβεβαιώθηκαν από ανεξάρτητη έρευνα και δικαστικές αποφάσεις σε κράτη μέλη της ΕΕ, τώρα απλά θα κρύβονται κάτω από το χαλί.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αυτά τα μέτρα μακροχρόνιας διατήρησης των δεδομένων θα φέρουν το οποιοδήποτε αποτέλεσμα για να επιτευχθεί μεγαλύτερη ασφάλεια. Αντιθέτως, θέτουν σε κίνδυνο την προστασία της ιδιωτικής ζωής των Ευρωπαίων πολιτών και των πολιτικών ελευθεριών.

Είναι καιρός οι υποτιθέμενες προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσουν αυτή την διολίσθηση σε περισσότερη επιτήρηση».

Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πρασίνων συμμετείχε στην εκδήλωση διαμαρτυρίας  των ευρωβουλευτών των Πρασίνων, της Αριστεράς καθώς και μεμονωμένων ευρωβουλευτών από άλλες πολιτικές ομάδες και καταψήφισε τη συμφωνία, δηλώνοντας:

«Παρόμοιες πρακτικές που γίνονται στο όνομα της περισσότερης ασφάλειας, στην πραγματικότητα υπονομεύουν τις ευρωπαϊκές αξίες περί πολιτικών ελευθεριών, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων.

Οι κυβερνήσεις και η πλειοψηφία του ευρωκοινοβουλίου υπέκυψε στον εκβιασμό που ασκήθηκε από τις αμερικανικές αρχές ότι οι αεροπορικές εταιρίες που δεν θα παραδίδουν τα προσωπικά δεδομένα δεν θα μπορούν να πετάνε προς τις ΗΠΑ.

Αποτελεί πραγματικά ειρωνική σύμπτωση, ότι μόλις πριν από λίγες ώρες, το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο είχε ψηφίσει έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου μεταξύ άλλων καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις στο θέμα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις ΗΠΑ».