Η Lufthansa ολοκλήρωσε την πώληση της British Midland Ltd. στην International Airlines Group (IAG). Οι διαδικασίες πώλησης ολοκληρώθηκαν στις 19 Απριλίου 2012. Το μεικτό τίμημα πώλησης ανέρχεται στις 172,5 εκατομμύρια Λίρες Αγγλίας (σχεδόν 207 εκατομμύρια ευρώ).


Καθώς έχουν συμφωνηθεί, στα πλαίσια της συναλλαγής, προσαρμογές του τιμήματος, το καθαρό τίμημα πώλησης θα καθοριστεί στα τέλη του δεύτερου τρίμηνου του 2012, οπότε θα εμβαστεί το τελικό ποσό. Αναμένεται ότι το καθαρό τίμημα πώλησης θα είναι αρνητικό. Ωστόσο, το κόστος της πώλησης για τη Lufthansa θα αποσβεστεί σε ένα έτος. Το καθαρό τίμημα πώλησης αναμένεται να μειωθεί από διάφορα στοιχεία, όπως συμφωνημένες μειώσεις για τη μη πώληση της bmi regional και bmibaby πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής.


Το υποχρηματοδοτούμενο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της bmi θα μεταβιβαστεί στο Ταμείο Προστασίας Συντάξεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το έλλειμμα των συντάξεων για τους δικαιούχους του συνταξιοδοτικού προγράμματος της bmi θα αντισταθμιστεί σε μεγάλο βαθμό από μια εφάπαξ εισφορά ύψους 84 εκατομμυρίων Λιρών της Lufthansa, σε ένα πρόγραμμα επικουρικής ασφάλισης.


Στις 4 Νοεμβρίου 2011, οι εταιρίες Lufthansa και IAG συμφώνησαν την πώληση της bmi στην IAG, πριν από την υπογραφή, στις 22 Δεκεμβρίου 2011, μίας νομικά δεσμευτικής σύμβασης αγοραπωλησίας. Η ισχύς της σύμβασης τελούσε υπό τη ρυθμιστική έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δόθηκε στις 30 Μαρτίου 2012. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η Lufthansa εκποιεί μια σταθερά ζημιογόνα εταιρία.