Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την 19η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής λίστας ασφάλειας αερομεταφορέων, γνωστή και ως «EU air safety list», η οποία αφορά θέματα επιχειρησιακής ασφάλειας και επιχειρησιακούς περιορισμούς εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Η Conviasa, ένας αερομεταφορέας πιστοποιημένος στη Βενεζουέλα, προστέθηκε στη σχετική λίστα λόγω θεμάτων ασφαλείας. Επίσης, στα πλαίσια εποικοδομητικών συζητήσεων οι Λιβυκές αρχές αποφάσισαν να υιοθετήσουν αυστηρά μέτρα που θα εφαρμόζονται σε όλους τους αερομεταφορείς που αδειοδοτούνται από την Λιβύη, οι εταιρείες που θα αρνηθούν δεν θα μπορούν να πετούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον έως το Νοέμβριο του 2012.


Η απόφαση βασίστηκε στην ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αεροπορικής Ασφάλειας (Air Safety Committee), η οποία αποτελείται από τα 27 κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Κροατία, την Νορβηγία, την Ισλανδία, την Ελβετία και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Αεροπορικής Ασφάλειας (European Aviation Safety Agency, EASA). Η νέα λίστα αντικαθιστά την προηγούμενη, η οποία καθιερώθηκε τον Νοέμβριο του 2011.