Κατά 25% αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη της Ryanair, της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους στην Ευρώπη.
Η εταιρεία ωστόσο προβλέπει ότι τα κέρδη θα υποχωρήσουν στη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, καθώς προσπαθεί να αυξήσει τους δασμούς ώστε να εξισορροπήσει το υψηλότερο κόστος των καυσίμων.
Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 502,6 εκατ. ευρώ στο διάστημα των 12 μηνών μέχρι τις 31 Μαρτίου από τα 400,7 εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο.
Το ποσό μπορεί να υποχωρήσει μεταξύ των 400-440 εκατ. ευρώ φέτος, ανακοίνωσε η εταιρεία.