Σε διαχωρισμό των διεθνών πτήσεων από τις πτήσεις εσωτερικού θα προχωρήσει ο αυστραλιανός αερομεταφορέας της Qantas Airways, ώστε να εξυγιάνει τις ζημιογόνους δραστηριότητές του, όπως εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλός της Αλαν Τζόις. Αν και θα συσταθούν δύο διαφορετικές οντότητες, η Qantas θα παραμείνει ακέραια. Οι διεθνείς πτήσεις αποδεικνύονται μη αποδοτικές και ο κ. Τζόις, αφότου εξάντλησε τις άλλες εναλλακτικές, χρειάζεται το αναγκαίο πλαίσιο να λύσει το πρόβλημα. O Αλαν Τζόις επιδιώκει να δείξει στην κυβέρνηση, στα συνδικάτα, αλλά και στους μετόχους ότι η Qantas International πρέπει να εξυγιανθεί, τονίζουν αναλυτές. Οι ζημίες της Qantas Ιnterna-tional έφθασαν τα 200 εκατ. δολ. Αυστραλίας τον Αύγουστο.