Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ΙΑΤΑ, η ημερομηνία πληρωμής των πωλήσεων του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Μαΐου, παραμένει η (περασμένη) Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012, γεγονός που οδήγησε τον HATTA σε έντονη διαμαρτυρία προς την ΙΑΤΑ.


Η παράταση της ημερομηνίας πληρωμής των πωλήσεων για το διάστημα 16-31/05/2012, ενώ αρχικά έγινε δεκτή από την τοπική ΙΑΤΑ με τη σύμφωνη γνώμη της LCAG, για τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012, στη συνέχεια (αργά τη νύχτα), με νέο μήνυμα ο HATTA ενημερώθηκε ότι η παράταση αυτή ακυρώθηκε από τα κεντρικά της ΙΑΤΑ.


Σύμφωνα λοιπόν, με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε από την ΙΑΤΑ η ημερομηνία πληρωμής των πωλήσεων του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Μαΐου, παραμένει η Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012.


Η απόφαση αυτή λήφθηκε αιφνίδια χθες από την ΙΑΤΑ, η οποία επικαλείται ότι η LCAG δεν έχει, βάση του Κανονισμού της ΙΑΤΑ, την αρμοδιότητα να αποφασίζει για αλλαγές του ημερολογίου του BSP.


Από την πλευρά του, ο HATTA έχει προχωρήσει σε έντονη διαμαρτυρία προς την ΙΑΤΑ για την ακύρωση της απαράδεκτης αυτής απόφασης, ενώ και η ECTAA (μέλος της οποίας είναι ο ΗΑΤΤΑ), βασικός συνομιλητής της ΙΑΤΑ, απέστειλε σχετικό έγγραφο – διαμαρτυρία στα κεντρικά της ΙΑΤΑ.